🔴Đề Nghị Cơ Quan CA LA Công Bố Dấu Tay Của P.P.H Và Những Người Liên Quan