Is Saturated Fat Good or Bad? Chất béo bão hòa có lợi hay hại?: New studies

The overconsumption of saturated fat has been linked with increases in blood cholesterol levels. But recent studies say that saturated fats are not inherently harmful and can be included as part of a healthy diet. Is Saturated Fat Good or Bad? -- Tiêu thụ một lượng lớn chất béo bão hòa có thể làm tăng lượng Cholesterol trong máu. Nhưng những nghiên cứu gần đây cho biết chất béo bão hòa vốn không tự nhiên gây hại và có thể là một phần trong khẩu phần ăn lành mạnh. Vậy chất béo bão hòa tốt hay không tốt? #culturemagazin #health&wellness #culturechannel #saturatedfat