QUA CƠN MÊ | Trịnh Lâm Ngân | Guitar Acoustic | Sonia Ohlala Cover

Một mai qua cơn mê... Xa con corona... Anh về bầu cho Trump... ♥️ Thank you hihi...😉 #TRUMP2020