7/31/2020: Điểm tin buổi tốt: Đảng Dân Chủ đi đôi với bạo loạn ở Hoa Kỳ

Beti Official #chinhtrimy #Trump #Hoaky #Thegioi #Betichannel 12912 Brookhurst St #350 Garden Grove, CA 92840 www.totaleliteins.com 714-873-2004