#316 31JUL20: TT TRUMP SẮP SỬA XỬ LÝ APP TIKTOK CỦA TQ!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #316 31JUL20: TT TRUMP SẮP SỬA XỬ LÝ APP TIKTOK CỦA TQ! TT Trump chuẩn bị có những bước đi xử lý ứng dụng TikTok của TQ, hoặc sẽ "cấm cửa" ứng dụng này tại Mỹ, hoặc sẽ buộc thoái vốn, bán lại cho công ty của Hoa Kỳ!