HOUSTON NHẬT KÝ P2 31/7/2020: CSTQ vẽ lại qui tắc chủ quyền trên Biển Đông, “cướp trắng” Hoàng Sa

#tintuc #tinhoaky #tintonghop #tinvietnam #tinthegioi Tin Tức - Tin mới nhật - tin hot - tin tức tổng hợp - tin tức hoa kỳ - tin tức thế giới Tin tức chính trị HOA KỲ, THẾ GIỚI, được cập nhật nhanh chóng, chính xác và trung thực các vấn đề liên quan đến tình hình chính trị Hoa Kỳ và thế giới.