TIN CẬP NHẬT 31/7/2020: Thêm 2 quan chức CSTQ bị cấm vận vì liên quan đến đàn áp Tân Cương