#203 19APR20: TẠI SAO TẤM CHECK $1,200 LẠI CÓ TÊN CỦA TT TRUMP?