World

TIN TỔNG HỢP 2/6/2020: WHO thừa nhận đảng CSTQ đã trì hoãn việc cung cấp thông tin về Wuhan Virus