Cuộc Sống Sài Gòn

.MÁ .ƠI ! Sài gòn MƯA LỚN MƯA NHỎ chỗ nào cũng ngập XE HƠI XE MÁY LỘI NƯỚC CỐNG khu AEON MALL