Xe Hơi + Xe Cam Nhông

Đây là chiếc Mitsubishi Outlander đỉnh nhất thế giới về công nghệ do bàn tay người Việt tạo nên