Mẹ Nấm

Nhân vật chính gây ra sóng gió tại Tịnh thất Bồng Lai