Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Vì sao người lao động "ồ ạt" rút sổ bảo hiểm xã hội một lần ?.