Sonia Ohlala

June-4-2020 | Chính quyền TT.Trump dừng các chuyến bay từ Trung Cộng  đến Mỹ