Việt Live TV - Thanh Tâm - Thiên Hà

Người tốt vẫn còn đâu đó quanh ta
Khát vọng - vô vọng
Đừng trách Olympia!
SẼ THẤT BẠI
Phát ngôn của Đảng