N10TV - Trương Quốc Huy

🔴14/05: Tin Cập Nhật : Mỹ Yêu cầu Trung Cộng Nhận Lại 40.000 Người Bất Hợp Pháp  Bị Mỹ Trục Xuất