Tùng Lê Loa

Nguyễn Hoàng Giáp Phó CT UBND quận Đống Đa lợi dụng quyền hạn Lấy đất dân chia nhau.Nguồn Đà Lạt Hoa