Báo Tuổi Trẻ

Phát hiện nhiều người trốn trong thùng xe tải chở rau để vào Đà Lạt