Bé Tí Channel

9/21/2020: ĐCS Dân chủ tuyên chiến sau cái chết của Thẩm phán TCPV RBG
9/19/2020: Nếu TT TRUMP TÁI ĐẮC CỬ