Hasuko

Sep21,20/Joe Biden lại nói nhầm K.INH H.OÀNG...Đảng Dân chủ tr.ắng tr.ợn â.m m.ưu "L.ỪA' dân Mỹ ???