Hasuko

July7,20/ Nhờ sự "nỗ lực" của Tập Cận Bình, các nước đang liên thủ PH.ẢN K.ÍCH lại Tàu Cộng