Hasuko

Nov26,20/Tổng thống Donald Trump chúc mừng người dân Mỹ nhân dịp Lễ Thanksgiving từ Tòa Bạch Ốc