Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Quá Tởm Lợm chuyện NS làm từ thiện, Tiền cứu trợ khẩn cấp đem đi tu sửa Chùa.