Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Hội thảo về Nhân quyền cho VN tại Copenhagen, Đan Mạch